Contoh Soal FPB dan KPK (2)

-->
 INDIKATOR:

    Menentukan FPB atau KPK dari tiga bilangan dua angka dalam bentuk faktorisasi.
    Menentukan FPB atau KPK dari tiga bilangan dua angka.
    Menyelesaikan  masalah penalaran yang berkaitan dengan FPB atau KPK.

SOAL KITA TINGKATKAN


Soal No. 1
Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 36 dan 60 adalah...
A. 4
B. 6
C. 12
D. 18

Soal No. 2
Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 36 dan 90 adalah...
A. 2
B. 3
C. 9
D. 18

Soal No. 3
Faktor-faktor prima dari bilangan 78 adalah...
A. 2, 3, dan 13
B. 2, 3, dan 11
C. 2, 3, dan 7
D. 2, 3, dan 5

Soal No. 4
FPB dari 90 dan 105 adalah....
A. 3
B. 5
C. 15
D. 35

Soal No. 5
Faktor persekutuan terbesar dari 18, 12 dan 36 adalah...
A. 4
B. 12
C. 8
D. 12

Soal No. 6
Faktorisasi prima dari 240 adalah...
A. 22 x 33 x 5
B. 22 x 32 x 5
C. 24 x 3 x 5
D. 2 x 3 x 5

Soal No. 7
Faktorisasi prima dari 360 adalah...
A. 22 x 33 x 5
B. 23 x 32 x 5
C. 22 x 32 x 52
D. 2 x 3 x 52

Soal No. 8
Faktorisasi prima dari 180 adalah...
A. 23 x 33 x 52
B. 23 x 32 x 5
C. 22 x 32 x 5
D. 2 x 32 x 5

Soal No. 9
Faktor-faktor prima dari 96 adalah...
A. 2 dan 3
B. 2 dan 5
C. 3 dan 7
D. 3 dan 11


Soal No. 10
FPB dan KPK dari 24 dan 48 adalah...
A. 12 dan 24
B. 12 dan 48
C. 24 dan 48
D. 24 dan 96
-

0 Response to "Contoh Soal FPB dan KPK (2)"

Post a Comment

KOMENTARMU